O białkach kazeinowych

Każdy, kto decyduje się na pracę nad wyglądem swoich mięśni powinien zadbać o suplementację białek. Tylko wtedy możliwy będzie długotrwały wysiłek, szybsza regeneracja, brak zakwasów oraz rozwój suchej masy mięśniowej.
Popularne białko kazeinowe
Rodzajów białek wskazać można wiele. Wśród tych, które uważane są za jedne z lepszych znajdują się białka kazeinowe. Do ich najważniejszych cech zalicza się:
bogactwo wapnia;
powolne uleganie procesowi trawienia;
działanie antykataboliczne.
Czym jest białko kazeinowe
W mleku zwierząt znajduje się białko kazeinowe, które zawiera w sobie następujące rodzaje cząsteczek:
alfa s1;
alfa s2;
beta;
kappa.
Źródłem tego rodzaju białka jest mleko krowie.
Kazeina a inne białka
Białko kazeinowe nie ulega rozpuszczeniu w środowisku, którego pH jest niskie. Jest to najbardziej istotna cecha, która pozwala odróżnić kazeinę od pozostałych rodzajów białek. Wykazuje ona również właściwości koagulacyjne. Pojawiają się one jednak dopiero wtedy, kiedy kazeina zetknie się z kwasem żołądkowym.