Pierwszy kontakt z komputerem

Pierwszy kontakt z komputerem obecnie następuje już w bardzo młodym wieku, a do klawiatury siadają nawet przedszkolaki. Rola rodziców w tej dziedzinie sprowadza się głównie do wybory odpowiednich gier i przestrzegania czasu przebywania przy takiej rozrywce. Komputer wciąga, a czas przy nim biegnie błyskawicznie, o czym przekonało się już wielu dorosłych, dlatego dziecko wymaga w tym zakresie ścisłej kontroli. Ważne jest też, co młody użytkownik robi i w jaki sposób wykorzystuje swój czas. Ze względu na niewielkie jeszcze umiejętności z pewnością nie będzie swobodnie surfował po Internecie, ale może wykorzystać ten czas na tzw. mądrą rozrywkę, czyli takie gry i zabawy, które z jednej strony sprawiają przyjemność a z drugiej dają konkretne korzyści. Takim materiałem dla malucha mogą być ogólnodostępne pozycje edukacyjne, przystosowane specjalnie do wieku 6-7-latków. Można wśród nich znaleźć proste układanki rozbudzające spostrzegawczość, różnego typu zgadywanki literowe, utrwalające cyfry i litery, rebusy i krzyżówki wprowadzające nazwy zwierząt, roślin, warzyw czy sprzętów domowych. Jest to specyficzna postać popularnych planszowych układanek, która przeniesiona na komputer dodatkowo jeszcze zwiększa atrakcyjność zabawy. Niektóre niosą wiele treści i rozwijają wszystkie podstawowe procesy poznawcze w wesołej kolorowej formie, bez stosowania szkolnego przymusu.

Both comments and pings are currently closed.