Komputery a stwierdzanie plagiatu

Na studiach wyższych jednym z warunków ukończenia tychże studiów jest napisanie i oddanie pracy pisemnej. Może to być praca licencjacka lub praca magisterska w przypadku kończenia studiów drugiego stopnia. Istnieją również zawody, których wykonywanie polega na tworzeniu słowa pisanego. We wszelkich pracach polegających na operowaniu słowem istotne jest by tego rodzaju prace nie były plagiatem. Plagiat to skopiowanie czyjegoś dzieła i użyciu go w innym, nielegalnie, bez zgody autora i bez poinformowania o tym w swojej pracy. W przypadku prac magisterskich oraz licencjackich przed plagiatem chroni używanie przypisów, stwierdzających, iż dany fragment pracy został zaczerpnięty z konkretnego źródła. Na uczelniach oraz w różnych firmach wykorzystywane są różnego rodzaju programy anty-plagiatowe. Za pomocą tego typu programów wykrywa się próby oszustw zanim do nich dojdzie, lub też stwierdza się je po oddaniu pracy. Programy do wykrywania plagiatów to programy komputerowe, które sprawdzają podobieństwo napisanego tekstu, do tych, które zostały już stworzone. Tego typu programy zwracają uwagę na kolejność słów w poszczególnych zdaniach, dlatego też takie programy łatwo jest oszukać, przestawiając szyk wyrazów w zdaniach. Nie wszystkie uczelnie w Polsce korzystają jeszcze z takich programów anty-plagiatowych, są one stale ulepszane pod kątem przydatności.

Both comments and pings are currently closed.