Komputer w automatyce przemysłowej

Technologia informacyjna zdominowała już wszystkie dziedziny ludzkiej działalności, nie omijając również przemysłu. Komputery mają tu szczególne pole działania sprowadzające się zarówno do sterowania procesami produkcji, jak i do ochrony pracownika i cyklu produkcyjnego oraz kontroli wizualnej pracy. Nie ma chyba drugiej dziedziny, w której tak szerokie zastosowanie sprzętu byłoby możliwe. Komputer w przemyśle zastępuje człowieka sterując maszyną według ściśle opracowanego programu. Tym sposobem można na przykład drukować wzory na tkaninach wykonując to z wyjątkową precyzją, albo przygotowywać mieszankę składników do wytopu tworzywa o określonym składzie. Komputery odgrywają ogromną role, jako kontrolery bezpieczeństwa. Wyposażone w odpowiednie czujniki i mierniki odłączają maszynę od zasilania lub przerywają proces, jeśli parametry przekroczą odpowiednie normy. Dzięki sprzętowi elektronicznemu możliwe jest nie tylko bardzo dokładne dozowanie substancji, ale również ich dokładne mieszanie, osiąganie precyzyjnych temperatur chłodzenia czy wypiekania, odmierzanie czasu i wiele innych elementów składowych cyklu. Komputery spotyka się także w systemach monitoringu oraz systemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy przeciwgazowego, dzięki którym pracownik jest stale chroniony przed zagrożeniami wynikającymi z warunków w zakładzie.

Both comments and pings are currently closed.